1. >
  2. Caranavals Verenigingen
  3. >
  4. ‘T swerte schaop

C.V. 'T Swerte Schaop

Geschiedenis en het nu van carnavalsvereniging 'T Swerte Schaop

C.V. ’t Swerte Schaop is opgericht 11 januari 1962. Ontstaan uit carnavalsclub van de A.R.K.A. (ambtenarenbond) met als doel Nijmeegse “midden-groeperingen” meer carnaval-minded te maken.

Nu, in de 21e eeuw, richten wij ons, naast onze eigen activiteiten, op samenwerking met andere Knotsenburgse carnavalsverenigingen en groeperingen met behoud van onze eigen identiteit.

Volg 'T Swerte Schaop ook via:
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen en zijn te bereiken via email:

Patric Tromp – Voorzitter – patric.tromp@gmail.com
Irma Prudon – Secretaris – secretariaat@swerteschaop.nl
Bart Boll – Penningmeester – apmboll@gmail.com
Rosanne van der Heijden – Algemeen bestuurslid – rosannevanderheijden@live.nl
Jaime Tromp – Algemeen bestuurslid – jaime-tromp@outlook.com