1. >
  2. Knotsenburg
  3. >
  4. Pam van den Beld

Pam van den Beld

Het bestuur van Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen heeft, rekening houdend met de daartoe gestelde eisen, besloten te benoemen tot lid van de Eere-Loge,

Mevrouw Pam van den Beld

Vele jaren is Pam van den Beld een zeer betrokken carnavalist en een graag geziene vrouw binnen het Knotsenburgse.

In 1985 heeft zij zitting genomen in het bestuur van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen.  Als algemeen bestuurslid heeft ze tot en met 2003 deze functie bekleed. Hier heeft ze vele uren haar energie ingestopt. Niks was haar teveel. Zij is daarbij één van de vrouwen die het langst in het bestuur heeft gezeten.

Pam zorgde voor promotie van het Knotsenburgse carnaval in regionale en nationale media. In 2002 bereikte zij namens alle Knotsenburgers ook de landelijke pers met het scholenproject; Hoe vier ik carnaval.

Nadat ze gestopt was als bestuurslid heeft ze veel hand en span diensten gedaan. Niet alleen voor de SOCN, maar ook voor meerdere  verenigingen en groeperingen binnen Knotsenburg

Dit Lijkt de Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen een uitstekend moment om haar te eren met de benoeming tot lid van de Eere-loge. Wij zijn Pam zeer erkentelijk voor hetgeen zij allemaal voor het openbaar carnaval heeft betekend.

Bestuur Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen