1. >
  2. Nieuws
  3. >
  4. Benoeming tot Heer van...

Benoeming tot Heer van Knotsenburg

Het bestuur van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen heeft, rekening houdend met de daartoe gestelde eisen, besloten te benoemen tot lid van de Eere-Loge, Heer van Knotsenburg,

de heer

Peter Saleming

Peter is als lid van Het Geberste Kruukske een bekende Knotsenburger. Hij heeft zich niet alleen ingezet voor zijn vereniging, maar ook voor het Openbaar Carnaval in Knotsenburg.

In 1981 was hij Adjudant in het kabinet van ex-Prins Dick I. Vanaf de oprichting van het Adjudantencorps is hij een trouw lid en zingt ook jaarlijks mee met de zangkerels. Hij heeft vele jaren in een aantal commissies van de SOCN gezeten. Binnen de proclamatiecommissie heeft Peter als regisseur zijn sporen verdiend, maar ook als lid van de Boerenbruiloftscommissie was hij zeer verdienstelijk. Ook heeft hij de artiestenbegeleiding gedaan bij de Herenzitting en het Prinsentreffen.
Binnen Het Geberste Kruukske is Peter nog steeds actief als senator. Hij heeft in het bestuur gezeten en daarbij onder andere de functie van penningmeester vervuld. Daarnaast heeft Peter ook zijn bijdrage geleverd aan de jeugdcommissie. Bij de Pronkzittingen is hij actief geweest als artiestenbegeleider en nog steeds aanwezig als regisseur.

Dit Lijkt Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen een uitstekend moment om Peter te eren met de benoeming tot lid van de Eere-loge als Heer van Knotsenburg.

Nijmegen, 10 november 2018

Bestuur Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

Voorzitter, Wilfred Jansen