1. >
  2. Knotsenburg
  3. >
  4. Nieuwjaarsspeech

Nieuwjaarsspeech

Lieve Knotsenburgers,

mijn tweede jaarwisseling als voorzitter van de Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen
zonder dat ik u daadwerkelijk de hand kan schudden en u het allerbeste kan wensen voor
uzelf, uw naasten en ieder die u liefheeft voor het jaar 2022.
Ik doe het toch, maar dan op deze ietwat onpersoonlijke manier; maar zeker niet minder
gemeend.


We kijken terug op een in alle opzichten heftig jaar.
Corona heeft ons nog steeds in een stevige greep en laat vooralsnog niet los; in ieder geval
nog niet genoeg.


Hoewel we twee prachtige kabinetten hebben mogen proclameren, het Stadskabinet van
Roy den Eerste en het Jeugdkabinet van Casper den Eerste, ziet het er helaas naar uit dat
zij niet ten volle kunnen gaan genieten van hun regeerperiode over Knotsenburg. Meerdere
evenementen zijn al afgelast en hoe de toekomst van dit seizoen eruit gaat zien is voor
iedereen nog onzeker en onduidelijk. We hopen op het beste voor hen en voor u als
Knotsenburgers.


2021 was een jaar waarin we als bestuur en als Knotsenburgse verenigingen zeker niet
stilgezeten hebben. Er liggen plannen genoeg klaar die, als het zou mogen, voor een
knotsgek seizoen zouden zorgen. Maar, zoals u weet, wat in het Knotsenburgse vat zit…
Precies!


Als voorzitter van de Federatie blijf ik samen met mijn bestuur en alle verenigingen hopen op
een, desnoods, aangepast programma. Passend binnen de geldende Corona-maatregelen,
uiteraard. Het succesvolle Prinsenweekend van 6 en 7 november in De Vereeniging en de
Gaanderij in het Goffertstadion laten zien dat we, als het mag, snel kunnen schakelen en
organiseren.


Deze 2e jaarwisseling als voorzitter van de Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen is
tevens mijn laatste. Aan het einde van dit seizoen stop ik als voorzitter en penningmeester.
Echter niet alleen ik stop, maar ook meerdere bestuursleden stoppen aan het einde van het
seizoen. In alle eerlijkheid kan ik u zeggen dat mijn voorzitterschap anders gelopen is dan ik
vooraf verwachtte. Niet alleen door Corona, maar ook door de niet echt vliegende start van
de Federatie. Hoewel wij als Knotsenburgers voor elkaar klaarstaan als het moet, is de
vooraf gewenste en door alle geledingen in Knotsenburg uitgesproken wens om in de
Federatie meer samen te doen niet echt uit de verf gekomen. Begrijpelijke redenen als
drukte binnen eigen vereniging en lastige online-communicatie hebben het belangrijkste
woord ‘samen’ voor de Federatie in de weg gestaan. Ik weet zeker dat met een vernieuwd
bestuur en een steeds verder afdruipend Coronavirus er een prachtige doorstart gemaakt
wordt in en door Knotsenburg en haar Knotsenburgers.


Ik wens u nogmaals, ook namens mijn bestuur, het allerbeste voor 2022. Heb elkaar lief en
blijf gezond!


Franc Korsten
Voorzitter Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen.