1. >
  2. Knotsenburg
  3. >
  4. Even voorstellen

Even voorstellen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Federatieraad op 14 mei 2024 zijn er bestuursverkiezingen geweest. Dit heeft ertoe geleid dat er per die datum een nieuw bestuur van de FOCN is.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Hans Hartelo – voorzitter – voorzitter@focn.nu
Twan Saleming – secretaris – secretaris@focn.nu
Danny Janssen – algemeen bestuurslid – danny@focn.nu
Hans Albers – algemeen bestuurslid – hans@focn.nu
Rochelle Rutten – algemeen bestuurslid – rochelle@focn.nu

Op dit moment hebben we nog geen penningmeester. Wij hebben Franc Korsten bereid gevonden om dit voorlopig te (blijven) waarnemen.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, maar soms moeten we ook gewoonweg nog wat uitzoeken. Als je vragen hebt, stel ze gerust!