1. >
  2. Dweilorkesten
  3. >
  4. Volle Blaos

Dweilorkest Volle Blaos

Over dweilorkest Volle Blaos

De Vôlle Blaos is in maart 1976 spontaan ontstaan toen een aantal vrienden min of meer per ongeluk aan de bar tot de ontdekking kwamen dat zij een instrument konden bespelen of dachten dat te kunnen. Overigens denken sommigen dat nog steeds. Zo ontstond Knotsenburgs eerste en oudste dweilorkest: De Vôlle Blaos.

Bij het elfjarig jubileum kreeg de `Blaos` per ongeluk het voorvoegsel R.K. niet vanwege godsdienstige redenen, iedereen is van harte welkom. De plakletters van het woord `dweilorkest` op de grote trom bleken van inferieure kwaliteit. Alleen de letters R en K bleven plakken. 

Sindsdien is de club geëvolueerd tot een heuse `muziekmakerij van de schwung` en worden er naast carnaval, zomerfeesten, wijnfeesten en sportevenementen in binnen- en buitenland ook kerkdiensten uitsluitend beneden de grote rivieren opgeluisterd. Het is maar de vraag of dat laatste de leegloop van die kerken tot staan heeft gebracht of juist bevorderd heeft.

 

In 1996 werd er structuur gebracht in de inmiddels ontstane chaos van gebruiken, afspraken en onduidelijkheden door het uitschrijven van volledig uitgewerkte statuten in 11 hoofdstukken en 111 artikelen. Deze werden in een plechtige bijeenkomst in de St. Steven notarieel vastgesteld en aansluitend voor de eeuwigheid begraven op de stoep voor café Goossens.

Tijdens één van de kerkdiensten kreeg een lid met keelpijn een visioen waarbij de Heilige St. Blaosius aan hem verscheen met een glas bier in de hand. Vanaf dat moment wordt er in de Vôlle Blaos geen keelpijn meer geleden. Uiteraard is St. Blaosius sindsdien onze beschermheilige en wordt er regelmatig in de vorm van gegiste en gemoute suikers aan hem geofferd.

Volg Volle Blaos ook via:
Het bestuur
Directeur generaal:
Scribent:
Thesaurier:

K. Hermsen: karel.hermsen@ziggo.nl
W. Bluyssen: w.bluyssen@chello.nl (06-22240930)
R. Mathijsen: mathijsen1@gmail.com