C.V. De Keulse Pot

Geschiedenis en het nu van carnavalsvereniging De Keulse Pot

Opgericht in 1961 door een stel vrienden die ook wel eens anders carnaval wilde vieren. ’t Waren leden van De Vriendenkring, een soort sociëteit van alleen mannen, maar ja we zochten ook wat anders en vonden dat bij de familie Ceulemans, schoenmaker in de Augustijnen straat, die niet alleen schoenen verkocht maar ook ’n stel mooie dochters had met ook weer vriendinnen, ’n strooppot dus. Elke zondag werd er heen getrokken en de link naar de carnavals vereniging was gelegd, De Keulse Pot werd het dus, Keuls van Ceulemans en Pot van dat weten we nu nog niet. Er werden steken gemaakt, karton met (kunst)zijde bekleed, grijze revers genaaid op ons beste blauwe pak en werden de winkels werden afgestroopt voor stenen grijs-blauwe mosterd potjes, waar ad fundum uit gedronken werd maar het duurde jaren voor de mosterd lucht er uit was.Het was en bleef een mannen vereniging, maar onze dames kregen later ook een klein stenen potje waar, hoe kan het anders geen bodem in zat. 

We waren er klaar voor, januari 1961 werd in het Bad hotel in Beek de raad van Elf met eigen prins Theo Den Erste (van Steen) als Keulse Pot geïnstalleerd door carnavals coryfeeën Jan van Lier en Pa van Steen. De nachtelijke tocht terug, lopend door de bossen moet als historisch worden gezien.

We gingen in de leer bij “de Broerdiekers” in Ditsel en langzaam werd het iets, we gingen zelf iets organiseren.  In de Burghardt van de Berghstraat hielden we pronkzittingen met wereldsterren als Cisca Peters en Tibo Rox, die altijd stotterde behalve op het podium. Honderden jongelui kwamen er op af, mede door reclame voering met affiches op onze alom tegenwoordigde (lelijke) Eendjes.  (2CV)

In die tijd, 1963-65, was zuid Amerikaanse muziek in de mode, wij sprongen daarop in en huurden Erica af en de band Tropical Serenaders, het werd het een groots gebeuren met 7-800 bezoekers, zelf hadden we er niet zo veel aan, we stonden op wacht bij de vele toegangsdeuren om niet betalende gasten te vangen. Om eea te financieren hield de Keulse Pot elke maand een disco in de Commanderie van st. Jan. Marius met zijn platen verzameling was de DJ en de Commanderie de eerste Disco van Nijmegen. Later hielden we pronkzittingen samen met andere verenigingen, o.a. met de z.g. 5 in 1 en bezochten we scholen als Ter Hauterd waar we op het podium het beroemde Wiplied ten gehore brachten en natuurlijk ons lijflied  “De Keulse Pot gaat nooit verloren, schud er maar wat bier in!!!!” In het openbare carnaval waren we jarenlang de Erewacht van diverse Prinsen Carnaval, speciaal die van Jos van Grinsven. Ook waren Keulse Pot leden secretaris van de toenmalige Carnavals Federatie en leverden we diverse adjudanten en de Prinsen Theo I en later Gerard 1. Als Residentie kozen we in de eerste jaren de Paardenstal op de Kannemarkt, kort daarna werd het de bierkelder waar we jarenlang elke vrijdag bij elkaar kwamen, vergaderden achter, toepen, zupen en uiteraard ook de carnaval vierden.   We ontvingen daar in die kleine, gauw volle ruimte andere verenigingen, werden er tot Chevallier de la Bierre geslagen, hadden boven in de Laeckenhal onze diners al met al het was ons thuis voor vele jaren. Toch groeiden we er uit en werd de bierkelder ingeruild voor de Pet op de Molenstraat waar we ongekende successen boekten zowel in bekendheid als in feesten. Na de Pet volgden Club Blouche, Garden en toch weer de grote Markt, Café Marktzicht, de Eland, de Mix en uiteindelijk De Waagh, waar we met een onderbreking al 17 jaar resideren. Onze huidige residentie is al 7 jaar Café Daen,‘n kleine ruimte maar perfect passend voor De Keulse Pot

Vanaf de begin jaren hebben we veel in de Optocht meegereden, de eerste wagen, een gehuurde vrachtauto, een paar palen er op, ballonnen en serpentines aan touwen, Keulse Potters en vriendinnen er op en rijden maar, behalve als het waaide, dan was ie zo weer kaal. Maar feest was het altijd.

Later werd hij meer aangekleed o.a. met een grote hand gemaakte Keulse Pot waar de president in mocht staan en allerlei clowneske figuren er op en aan werden gehangen, of we huurden en wagen, reden de optocht en leverden de wagen weer in. (bokkenwagen, Paradepaardjes etc.) In de jaren 70 kwam Vriend Dorus Daamen met zijn gastvrije Mieke in beeld eerst als leverancier van wagens, later als DTZ, (directeur Technische zaken) en hoofd verantwoordelijke van de wagen bouw, met zijn gezegde  “‘t Mik mie niks”, werd het onmogelijke in Kekerdom waar gemaakt en wonnen we elk jaar wel een prijs in de optocht.

Om er wat te noemen Mannek Pis, de Draak in 1976, de gekoppelde fietsen diverse jaren, de bus met tap en plashok, ook diverse boten voeren voorbij, het door de gemeente verfoeide Huuske van Ten Thije werd in de optocht 8 meter omhoog getild ook de dieren met de dressuurwagen, werd een eerste prijs. Vorig jaar voerden we een 10 meter lange lelijke eend ten tonele en weer was het prijs.

Het was bijna altijd feest, de vergaderingen, ’t hele jaar door, steeds op de eerste vrijdag van de maand die gaven ook spannende zaken te zien, vooral toen we voor de beslissing stonden 100% carnavals verenging of toch weer die vrienden kring die vanaf het beging geweest waren. De kreet “Vrijheid Blijheid” won het van de Alaaf vereniging en enkele leden vertrokken naar elders. De feesten bleven en ook de diverse activiteiten het hele jaar door, kamperen met Pinksteren, tennis toernooien, picknicks, eerst op de hei bij de vennen, later bij groot grond bezitters thuis, optredens en gezang bij bruiloften en partijen van leden, oud en Nieuwjaars recepties en niet te vergeten de jaarlijkse wijnfeesten in Altenahr of Dernau, nu natuurlijk voor de heren alleen.

Rond Carnaval waren er bezoeken aan zittingen en de kindermiddagen met clowns, kleuterleidsters en opa Marius, maar het “Olde Wieven Bal” in Kleef was een grote hit, gevolgd door de vrijdag viering in het begin bij iemand thuis “Hans, Marius of Herman”, later in de residentie voor iedereen, tegenwoordig is de vrijdag vervangen door de carnavals zaterdag waar we een groots spektakel van gemaakt hebben met bijna alle Nimweegse zang groepen die allen graag op ons podium komen optreden. Jubilea werden ook steeds gevierd, denk aan 22 jaar in  Groenewoud, 33 jaar de Breugeliaanse middag in klederdracht op de Grote Markt met ruiters, ridders en slangen bezweerders. Iets eenvoudiger  jaar met de 44 jaar meer onder elkaar in Vianen. Ons laatste jubileum, 55 jaar “De Keulse Pot” vierden we bij de Raaf in Molenhoek waar ons ere-lid Toon Heijmans een geweldige Keulse voordracht hield.

Alle jaren zijn we omringt geweest door Sympathisanten, ’n vaste groep carnaval vierders, de vrienden van de Keulse Pot en natuurlijk de dames Begonia’s, Rooie Annie en de Spakenburgse schonen. Ook was er een tijdje het onvolprezen dweil orkest “’t Sootje ongeregelt” met Keulse Pot en andere muzikanten, denk aan Henk met zij tuba, Leo, Richard, Wim en Jos Geut op trombone, Jos Ditters op de grote trom, de bekkens en vaandel van Dorus de trompet van Willem versterkt met de dames black en white, zij speelden en dweilden iedereen plat, o.a met hun op plaat gezette “Bij ons in Nimwegen”. Opmerkelijk was hun optreden als prinsengarde in de Keulse Rozemontag optocht en hun spraakmakende tochten naar Spanje met vurige optredens voor en achter het  podium.

Elk jaar wordt er een nieuw Bestuur gekozen, 2 voorzitters,  resp. voor in en externe zaken , secretaris en penningmeester, zij moeten de kar trekken, met carnaval staat de president er nu alleen voor, de raad van elf is al jaren ter ziele, wel beschikken we over een al dan niet zichtbare materiaalmeester, de bekendste was Ben Iking die met zijn ABC roze boekje (onder de p 100 meter prettige stof), die de vergadering uit zijn dak liet gaan.

In 2003 werd de Ere galerij “De Veurste Dweil” ingesteld, elk jaar op carnavals maandag wordt iemand uit de carnavals wereld hierin opgenomen, prominenten of anderen maar steeds moesten ze: “Ältied” ergens veur staon en oek daar vol “Veur”gegaon sien”. Begonnen met Jan van Teefelen via Ad Lansing, Toon Heijmans, Gerard van Groningen en vele ex-Prinsen,  zo 14 verder tot vorig jaar Ans Ceulemans, dochter van onze naamgever tot Veurste Dweil werd benoemd. In 2009 werd de ere-afdeling van de Keulse Pot leven in geblazen  “C.V. Max” (Corpus Vitalis Maximalus) waarin actieve leden mochten toetreden die de leeftijd van 70 jaar bereikt hadden.

In de Statuten van de Keulse Pot heeft ook altijd gestaan dat het maximum van  25 leden (vrienden) (mannen) niet overschreden mag worden, dit is waarschijnlijk het kern punt dat we nog bestaan en ons 55 jarig bestaansfeest konden vieren. Er zijn nog steeds 2 leden van het eerste uur actief in de Pot. We doen het wat rustiger aan momenteel maar de carnaval zaterdagen in onze residentie is al jaren een feest dat maar weinigen ons na kunnen doen. 

De Keulse Pot is nog steeds een Vrienden kring,hebben het hele jaar door activiteiten, o.a. Bijna elke eerste vrijdag vd maand vergaderen, waar nodig puntjes op de I gezet worden , maar niet strak geleid maar altijd in een vrolijke sfeer. Verder wordt er buiten carnaval maandelijks iets georganiseerd, al dan niet met alle leden. Met Pinksteren gekampeerd, in Mei stapavond, in Juni Museum bezoek en Asperge diner, Juli gezamenlijk de vierdaagse feesten, Augustus grote BBQ. September al vanaf 1972, de Weinfesten aan de Ahr in Duitsland. 11-11 op de grote markt met de Blauwe, daarna de diverse zittingen., Elke maandag van de karnaval werd weer ’n nieuwe ( de 17in 2020) Veurste Dweil benoemd. Zo komen wij het jaar door. Helaas door Corona waren ’t laatste jaar minder activiteiten. Binnen kort gaan we ons uitgestelde 60 jarig bestaan vieren. Buiten de vergader verslagen is van elk jaar is een jaarverslag en apart carnavals verslag gemaakt. Helaas zijn ons in de afgelopen jaren 2 leden ontvallen en hebben we nog 20 actieve leden. Omdat het moeilijk is nieuwe leden in onze vriendenkring op te nemen wordt de gem. leeftijd steeds hoger, jongste lid is 63 oudste 85 jaar maar allen nog steeds actief al zullen verschillende zaken op een lager pitje moeten gaan draaien.

Volg De Keulse Pot ook via:
Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen en zijn te bereiken via email:

Piet Straatman – Voorzitter interne zaken – piet.straatman@online.nl

Henk Geurt – Voorzitter externe zaken – h_geurts@live.nl

Ger Wouters – President – info@safe-nijmegen.nl

Leo Brouwer – Secretaris – dekeulsepotnijmegen@upcmail.nl 

Leo Brouwer – Penningmeester – leobrouwer@upcmail.nl