1. >
  2. Caranavals Verenigingen
  3. >
  4. De Waoterjokers

C.V. De Waoterjokers

Geschiedenis en het nu van carnavalsvereniging De Waoterjokers

CV De Waoterjokers, al jaren, een (zeer) actieve vereniging !!

Carnaval is eigenlijk een seizoensgebonden activiteit, maar niet voor de Waoterjokers.

De CV De Waoterjokers is namelijk een echte vereniging, die ook buiten het seizoen met diverse activiteiten bezig is.

In het Waterkwartier ontbrak er begin jaren 60 van de vorige eeuw een verenigingsgebouw waarin vele activiteiten georganiseerd zouden kunnen worden. Het bisdom stelde midden in de wijk achter de Theresiakerk een stuk bouwgrond ter beschikking en middels het motto “Trek op die muren” werd er in de wijk geld opgehaald om de bouw te kunnen verwezenlijken. De bouwers van dit gebouw, wat de naam: “Gemeenschapshuis” kreeg, werd tijdens de bouw een hechte groep die, nadat het gebouw was opgeleverd, bij elkaar bleven en besloten om een carnavalsvereniging op te richten. 

Ze voelden zich tijdens de bouw wel eens de jokers van het Waterkwartier en dat ze de verenging daardoor CV De Waoterjokers hebben genoemd was voor hen een logisch gevolg.

Oprichtingsdatum:  21 november 1963.

Het Gemeenschapshuis is inmiddels afgebroken en op die plaats is het voorzieningenhart “De Biezantijn” gebouwd. Daar wordt nu in de aanwezige “Waoterjokerzaal” onze jaarlijkse zitting gehouden.

Fotomaken

Als U ons jaarboekje kent dan weet U waarover ik het heb. Daar moeten namelijk elk jaar de nodige foto’s in. Traditiegetrouw de foto’s van de raadsleden (bij ons Heemraadsleden), Hofkapel, het bestuur (de raad van 11 met Schout en Schepenen) en alle aanwezige medewerkers. Natuurlijk mag onze Dijkgraaf met zijn Baanderheren niet ontbreken. Onze vereniging kent sinds 2015 een Dijkgraaf als president omdat we in het Waterkwartier nu eenmaal allemaal straatnamen van beekjes, kanalen en rivieren hebben. Een carnavallistisch Waterschap, met bijbehorende benamingen, is dus eigenlijk een logisch gevolg. Het foto maken doen we elk jaar op een andere locatie en geheel in stijl. Omkleden dus! En dat het dan weer gezellig wordt lijkt ons duidelijk.

Jaarboekje

Om zo’n jaarboekje voor elkaar te krijgen is een heuse opgave. Alleen al het verkrijgen van de nodige adverteerders kost jaarlijks veel moeite. We zijn dan ook blij dat we inmiddels een vaste schare aan adverteerders hebben die jaarlijks bereid zijn om hun advertentie te willen plaatsen.

Opstarten verenigingsjaar

Buiten het feit dat het dagelijks bestuur het gehele jaar door wel met elkaar contact onderhoudt worden elk jaar vanaf september de diverse vergaderingen weer gepland. In deze vergaderingen worden alle ideeën en financiën besproken en alle werkzaamheden opgestart.

Seizoensstart CV De Waoterjokers

U ziet de raadsleden en medewerkers zijn al in volle gang als het carnavalsseizoen zo rond 11-11 zich aandient. Dat moet ook wel omdat onze eigenlijke jaarlijkse seizoenstart begint met “De Verschenking der burgerij”. Een middag waar alle leden voor worden uitgenodigd om de jaarlijkse Jaaronderscheiding te kunnen ontvangen en waar het jaarboekje wordt gepresenteerd.

Songschlagerfestival

Jaarlijks organiseert CV Kiek ze Kieke in de Lindenberg het zogenaamde Songschlagerfestival. Iedereen met een origineel lied kan daaraan meedoen. Natuurlijk laat CV De Waoterjokers zich niet onbetuigd. Diverse medewerkers doen daar in verschillende groepen aan mee. Niet geheel onverdienstelijk omdat zij al een aantal keren met de eerste prijs zijn gaan strijken. Dat dit de nodige voorbereidingen behoeft zal ook wel duidelijk zijn.

Zitting / sociale zitting

Bij de Waoterjokerzitting komt onze vereniging pas echt tot bloei. Niet alleen omdat het in onze Waoterjokerzaal in de Biezantijn wordt gehouden, maar omdat iedereen zijn steentje daaraan bijdraagt. Alles doen we zelf. Alle optredens worden door ons verzonnen en uitgevoerd. Licht, geluid, het maken van rekwisieten, kortom alles wordt door ons zelf geregeld en gemaakt. Daardoor heeft de zitting van de Waoterjokers een eigen uitstraling en inmiddels een goede naam binnen het Knotsenburgs carnaval opgebouwd. Om op de zaterdagavond een kaartje te bemachtigen moet U er vroeg bij zijn. Of, … gewoon lid worden.

Aansluitend op de zittingsavond op de zaterdag wordt op de zondagmiddag de zitting herhaald voor met name de “ouderen” uit het Waterkwartier. Door vele vrijwilligers worden deze ouderen uit de centra opgehaald of per rolstoel naar de Biezantijn gebracht. Deze sociale zitting voldoet volgens deze ouderen aan alle verwachtingen en met spanning wordt er dan ook elk jaar naar uitgekeken.

Traditie

Verder kent onze Waoterjokertraditie het installeren van Heemraadsleden en de Volle Buur. Je wordt pas Heemraadslid genoemd als je de Waoterjokerdoop hebt ondergaan en dit betekent dus ook echt in het “waoter” onder gaan. De Wijwaoterbak wordt met water en ijsblokjes gevuld en onder de tonen van de Hofkapel wordt de desbetreffende persoon geheel onvrijwillig en met een beetje hulp onder gedompeld. Bedrupt worden daarna de bijbehorende versierselen uitgereikt. Het bekende rondje volgt.

Wagenbouw / loopgroep

In de loop van het jaar zijn er al medewerkers bezig met het maken van plannen voor de jaarlijkse Knotsenburgse stadsoptocht.  Elk jaar doen we mee. Dit jaar zal helaas het bouwen van een optochtwagen niet door kunnen gaan. Een nieuwe bouwlocatie is nog niet gevonden. Mocht U iets weten, geef ons dan z.s.m. een seintje. Blijft over, onze loopgroep. Dat zijn voornamelijk onze dames die in de loop van het jaar hun ideeën vorm gaan geven?

Krupersbaan

Zoals U misschien weet vieren we het “groot” carnaval bij café / restaurant Van Buuren in de Molenstraat. Al vele jaren wordt deze locatie door ons omgedoopt tot “De Waotermolen” met een eigen gemaakt entréé. Op carnavalsmaandag wordt daar door ons een zogenaamde  Krupersbaan neergelegd. De bezoekers komen zo al “krupend” de locatie binnen. Tot grote hilariteit van een ieder blijkt met name de wip-wap in de baan goed te werken. Dat we met deze baan “scoren” blijkt wel uit de vele reacties die we van eenieder daarover krijgen. 

‘n Krupertje

Een aantal jaren geleden werd het plan opgepakt om een “eigen” carnavalsdrankje te laten maken. Het werd een likeurtje ( koffie –kaneel ) wat door de gemeentelijke distilleerderij ANIMA in de Commanderie van St. Jan  werd gemaakt. Wij bottelen deze zelf en hebben het de naam ’n Krupertje gegeven. Dit omdat het zo lekker door je keel kruupt. Uiteraard is dit drankje nog steeds verkrijgbaar.

Tot slot

U ziet dat we als CV De Waoterjokers ons best doen om ons carnavalsfeestje te blijven vieren zoals we dat al jaren gewend zijn.  Dat we daar het hele jaar mee bezig zijn, mag gewoon als een leuke hobby gezien worden. Wilt u ook zo’n leuke hobby, meldt U dan aan.

Volg De Waoterjokers ook via:
Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Theo Koppers – Schout (voorzitter)
Wim Lochtenberg – Schatbewaarder (penningmeester)
Kevin Koppers – Meester griffier (secretariaat)